Esimerkkikysely

Yleistä

 • Ohjelmisto voidaan upottaa suoraan esim. asiakkaan digialustaan, jolloin potilas täyttää kyselyn itse ennen kuin on yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa
 • Ohjelmistoa voidaan käyttää myös esim. puhelimitse tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin tukena, jolloin puhelintyötä tekevä ammattilainen täyttää kyselyn itse
 • Seuraava esimerkki on JST Healthcare Solutionsin tarjoamasta selainpohjaisesta käyttöliittymästä sairaanhoitajille, jotka tekevät hoidon tarpeen arviointia puhelimitse

1. Aloittaminen

 • Ohjelmiston käyttö aloitetaan syöttämällä ensin potilaan ikä ja sukupuoli
 • Tämän jälkeen valitaan yhteydenoton syy tai oire. Hakukoneen ennakoiva tekstinsyöttö ehdottaa käyttäjällle syötteeseen sopivia hakusanoja
 • Käyttäjä voi valita 1-3 tärkeintä oiretta/hakusanaa

2. Kysely

 • Yhteydenoton syyn tai oireen valinnan jälkeen ohjelmisto siirtyy esitietokyselyyn, johon ohjelmiston älykäs algoritmi valitsee alustavat peruskysymykset annettujen oireiden perusteella
 • Ohjelmisto kysyy potilaalta kysymyksiä samaan tapaan kuin terveydenhuollon ammattilainen niitä kysyisi
 • Vapaaehtoisia lisätietoja voi antaa vapaan tekstin tai monivalintakysymysten kautta

3. Kysely

 • Kun alustaviin kysymyksiin on vastattu, ohjelmiston älykäs algoritmi arvioi tarvitaanko lisäkysymyksiä
 • Nämä kysymykset haetaan potilaalle täytettäväksi yksi kerrallaan
 • Puhelinkäyttöliittymässä lisäkysymykset haetaan painamalla ”Lisäkysymyksiä?” -painiketta. Kun potilas täyttää kyselyä itse esim. mobiililaitteella, kysymykset haetaan automaattisesti yksi kerrallaan

4. Yhteenveto

 • Ohjelmisto koostaa vastauksiin perustuen yhteenvedon terveydenhuollon ammattilaista varten
 • Yhteenvedon voi helposti kopioida esim. potilastietojärjestelmään

5. Yhteenveto

 • Yhteenvedon lisäksi ohjelmisto antaa vastauksiin perustuen mm. hoitosuosituksia, kiireellisyyssuosituksia, tilastoitavia koodeja ja tilanteeseen mahdollisesti sopivat terveydenhuollon ammattilaiset