Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmisto

Tukee hoidon tarpeen arviointia
Paranna tehokkuutta ja lääketieteellistä laatua etä- ja lähivastaanotoilla

Älykäs esitietokysely

 • Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmisto on älykäs esitietokysely, joka tukee hoidon tarpeen arviointia, parantaa tehokkuutta ja lääketieteellistä laatua chat-, video-, puhelin- ja lähivastaanotoilla
 • Älykäs algoritmi valitsee kysyttävät kysymykset annettujen oireiden tai yhteydenoton syyn perusteella
 • Ohjelmisto tulkitsee käyttäjän antamia vastauksia ja päättää niiden perusteella tarvitaanko lisäkysymyksiä
 • Kyselyn jälkeen ohjelmisto koostaa vastauksista yhteenvedon, jota voidaan suoraan käyttää esim. potilasasiakirjamerkinnöissä
 • Yhteenvedon lisäksi ohjelmisto tarjoaa ammattilaiselle hyödyllisiä ja työtä tehostavia lisätietoja mm.
  • Kiireellisyyssuosituksia
  • Vakavat oireet korostettuina
  • Tilanteeseen mahdollisesti sopivat ICPC-2 ja ICD-10 -koodit
  • Tilanteeseen sopivat terveydenhuollon ammattilaiset
  • Sopiiko tilanne hoidettavaksi etävastaanotolla
 • Esimerkkikysely

Yksinkertainen integraatio

 • Ohjelmisto integroidaan osaksi asiakkaan käytössä olevaa digialustaa
 • Integraatio voidaan toteuttaa asiakkaan omassa palvelinympäristössä konttiteknologiaa (Docker) käyttäen tai JST Healthcare Solutions Oy:n tarjoaman SaaS-palvelun avulla
 • Kustomoitava White Label -käyttöliittymä mahdollistaa kyselyn laaja-alaisen personoinnin asiakkaan toiveiden mukaan
 • JST Healthcare Solutions Oy tarjoaa myös erillisen selainpohjaisen käyttöliittymän, jota voidaan käyttää esim. puhelimen kautta tapahtuvan hoidon tarpeen arvion tukena
 • Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmisto on CE-merkitty lääkinnällinen laite lääkintälaitedirekiivin alla luokassa I ja prosessi ohjelmiston saattamiseksi luokkaan MDR 2a on käynnissä
 • Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmisto on täysin kotimainen tuote
 • Lisätietoa ohjelmistosta

”Ohjelmisto vähentää ammattilaisen työstressiä tarjoamalla kattavat esitiedot seuraavasta potilaasta ja lyhentämällä potilaskirjaukseen kuluvaa aikaa.”

Ohjelmistoa käyttäneen ammattilaisen kommentti

EU -rahoitus

03.11.2023

JST Healthcare Solutions on saanut EU:n osarahoitusta lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) mukaisen laadunhallintajärjestelmän ja teknisen dokumentaation kehittämiseen Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmistolle MDR-vaatimusten täyttämiseksi.

Uutisia Kanta-Hämeestä

10.10.2023

Kanta-Hämeen hyvinvointialue otti ensimmäisenä hyvinvointialueena chatissa käyttöön Smart Symptom Check -ohjelmiston!


”Älykäs esitietolomake nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä, koska se antaa vastaukset heti muuten erikseen kysyttäviin kysymyksiin. Näin asiakkaan asiaa pystytään alkaa hoitaa ilman turhia välivaiheita. Tämä hyödyttää niin asiakasta, kuin asiaa hoitavaa ammattilaistakin, toteaa sairaanhoitaja Marica Lindroos.”


https://omahame.fi/fi/w/Älykäs-esitietolomake

On ollut hienoa päästä tekemään yhteistyötä Kanta-Hämeen tehokkaan ja asiantuntevan tiimin kanssa!

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita